Dunamis MTÜ (dunamis – kreekakeelne tähendus: võime, vägi, jõud) on väike asutus, mille missiooniks on inimeste vaimse ja füüsilise tervise toetamine ning elukvaliteedi parandamine. Abistame inimesi läbi hingehoidliku lähenemise, nõustamise, kogemusnõustamise, ravimassaaži ning annetustegevuse juba alates aastast 2010. Dunamis MTÜ missioon viib meid kokku inimestega nii tänavatel, nende kodudes kui ka kindlaksmääratud vastuvõtukohtades. Abivajajaid on võimalik vastu võtta Tartus, Viljandis, Mustlas, Tõrvas ja Põltsamaal. Kui teatud erinevatest piirkondades on kohale tulemine raskendatud, võib omalt poolt välja pakkuda sobiliku pinna kohtumise läbiviimiseks ja tuleme kohale. Korraldame vajadusel vestlusringe väiksemate gruppidega. Üksikisiku nõustamisseansse on võimalik viia läbi ka telefoni teel.


Kuna inimene on mitmetasandiline tervik, tuleb rõõmsa ja tervena püsimiseks pöörata tähelepanu eelkõige nii oma vaimsele tervisele kui ka füüsilisele. Olulist rolli etendavad elustiil, erinevad harjumused, uskumused, läbielatud sündmused, toitumine, keskkond, igapäevased sundasendid, pärilikud eelsoodumused jne. Kui olla teadlik ja kursis erinevate ohtude, põhjuste ja võimalustega, on lihtsam keerulisi olukordi või terviseprobleeme ennetada ja juba olemasolevaid tervendada.


“Armasta teist inimest tingimusteta, puhta lehena nii, et ta seda kuuleb, näeb ja tunneb! Pole oluline, kust ta tuleb, kes ta on olnud või millist staatust omab! Oluline on, kuidas ja kuhu edasi!”